Co warto zobaczyć w Kiermusach?

Kiermusy to jeden z ciekawszych punktów na Podlasiu, który może się okazać ważnym punktem w programie historycznej wycieczki po tym kraju.

Dlaczego warto zajrzeć do tej miejscowości?

Kiermusy istniały już w XVI wieku, a w dokumentach pochodzących z tego okresu nie brak wzmianek dotyczących tutejszych młynów. Od samego początku Kiermusy były bardzo mocno powiązane z pobliskim Tykocinem, o czym świadczy fakt, że jeszcze w latach 80. XX wieku były powszechnie uważane za jego kolonię o letniskowym charakterze.

Jakie atrakcje czekają tu na gości?

Współczesne Kiermusy to idealne miejsce dla tych, którym marzą się sielskie wczasy na Podlasiu. Bliskość Tykocina i Knyszyna przyciąga, podobnie jak położenie nad malowniczą Narwią. Coraz większe zainteresowanie turystów sprawia, że w Kiermusach przybywa miejsc, w których można znaleźć tanie noclegi o każdej porze roku. Powstały tu również takie atrakcje, jak zagroda żubrów (które są częściowo wypuszczane do Puszczy Knyszyńskiej) oraz Kasztel, w którym mieści się m.in. muzeum polskiego oręża. Podczas spaceru po Kiermusach można też dostrzec zrekonstruowane przejście graniczne. Przypomina ono o przebiegającej niegdyś przez Kiermusy granicy, która rozdzielała Rzeczpospolitą i Wielkie Księstwo Litewskie (w granicach którego znajdował się m.in. pobliski Tykocin) – więcej na ten temat przeczytasz na www.pomorzanin.pl. Choć Litwa i Polska były połączone osobą władcy, trwała między nimi rywalizacja. Narew w tej części Podlasia jeszcze kilka razy sprawdzała się w roli naturalnej granicy. Po trzecim zaborze rozdzielała ona tereny wcielone do Rosji i ziemie wchodzące już w skład Księstwa Warszawskiego (a następnie Królestwa Polskiego).